فیلمهای آموزش سیستم اتوماسیون اداری فراگستر به تفکیک سطوح کاربری (ویژه راهبران سیستم)

بخش اول: ورود به سیستم، تنظیم لوگو و نام کلی سازمان برای سیستم اتوماسیون 04:45 دقیقه
بخش دوم: تعریف سازمان(ها)، چارت و سمت‌ها (پست‌ها) درون چارت سازمان 18:20 دقیقه
بخش سوم: افراد سازمان(ها)، نحوه تعریف یک کاربر جدید و همچنین تخصیص سمت به کاربر 24:56 دقیقه
بخش چهارم: تعریف نوع سازمان، تعریف عنوان پرسنلی، مشاهده کاربران و اطلاعات آن‌ها 14:37 دقیقه
بخش پنجم: آشنایی با منوهای انواع سازمان/اشخاص بیرونی و سازمان/اشخاص بیرونی 11:21 دقیقه
بخش ششم: آشنایی با تقویم‌ها، تعریف انواع تقویم و همچنین تعریف مکان جلسات 13:50 دقیقه
بخش هفتم: آشنایی با منوهای تنظیمات امنیتی، تنظیمات سیستم، هشدار، رویداد، ثبت‌نام، افراد بدون سمت و انتقال فایل 14:59 دقیقه
بخش هشتم: نحوه تعریف ایمیل‌های سازمانی و خطوط پیامکی، آشنایی با منوهای لیسانس نرم‌افزار، مدیریت ویجت‌ها،
سرویس‌ها و تنظیمات و همچنین بخش‌های مرتبط با فهرست توزیع
12:14 دقیقه
بخش نهم: آشنایی با منوهای اخبار و اعلانات، تصویر روز، سخن روز، کاربران LDAP، رویدادهای سفارشی،
مشاهده رویدادها، فایل‌های انتقال یافته و پیوندهای سازمانی
17:06 دقیقه
بخش دهم: ایجاد دسترسی‌های مختلف برای کاربران در سیستم اتوماسیون، آشنایی با منوهای کاربران قفل شده،
گواهی امنیتی معتبر، شبکه و دسترسی کاربران و گروه کاربران شبکه و همچنین محدودیت زمان ورود به سیستم
10:59 دقیقه
بخش یازدهم: آشنایی با منوهای گروه گیرندگان تقویم جلسات، پیوندهای شخصی، تغییر رمز عبور،
پیام‌ها (چت‌ها)، مانیتورینگ ایمیل و ECEهای ارسالی و ارتباطات فعال من
09:41 دقیقه
بخش دوازدهم: آشنایی با زیرساخت اتوماسیون، نحوه تعریف دبیرخانه، فرمت و شمارنده نامه‌ها
و همچنین دسترسی‌های مرتبط با بخش دبیرخانه
20:19 دقیقه
بخش سیزدهم: آشنایی با منوهای محل‌های بایگانی، پرونده‌ها و دسترسی‌های مرتبط به هر کدام از آن‌ها 13:31 دقیقه
بخش چهاردهم: تعریف سربرگ‌های مختلف نامه، قالب‌های آن‌ها و دسترسی کاربران به آن‌ها 15:11 دقیقه
بخش پانزدهم: آشنایی با منوهای نوع ارجاع، نوع فوریت ارجاع، انواع پیوست، تعریف پاکت، شعار سال و شعار مناسبت 11:13 دقیقه
بخش شانزدهم: آشنایی با منوهای حساب‌های ایمیل ECE، مدیریت گیرندگان ECE، ECEهای دریافت شده،
سرور فکس، ارتباط بین سازمانی (PTP)، گروه گیرندگان سازمانی و تعریف عنوان جدید جانشینی
15:02 دقیقه
بخش هفدهم: آشنایی با منوهای دسترسی نوع نامه، محدود کردن فرد خاص به عنوان فرستنده یا گیرنده،
دسترسی به کل نامه‌های واحد سازمانی، دسترسی به نامه‌ها و ارجاعات محرمانه/رونوشت پنهان و دسترسی ابطال نامه
08:44 دقیقه
بخش هجدهم: آشنایی با منوهای دسترسی به انتساب و یادآوری، دسترسی مشاهده سوابق ارجاع،
دسترسی به سرویس آفلاین و ارجاع خاص و انتقال کارتابل
08:43 دقیقه
بخش نوزدهم: آشنایی با منوهای اصلاح نامه، ساخت مجدد تصویر نامه، تاریخچه تغییرات نامه،
ECEهای ارسالی، رهگیری عملکرد، ابطال نامه و مانیتورینگ سپاد
11:42 دقیقه