شماره داخلی صنایع شیر ایران

واحد نام شماره داخلی
مدیریت عاملمحمدی1010
محسنی آزاد1008-1011
حوزه مدیرعاملاورسجی1414
خ بهزاد1007
1507
حقوقی و املاکبرابری1019-1038
خ موقوفه ای1039
خ میثمی1204
1192
حسین وخشور1118
خ شمسی1223
سهرابی1053
بودجهبیرانوند1180
خ محمد آبادی1170
روابط عمومیکوهکن1003
خ احمدی1115-1503
احمدی1198
اصل بیگی1182
خ ن موسوی1215
دیوان محاسبات1117
حسابرس مستقل1083
فنیصادقی1173
آمار و اطلاعاتنادری1004
خ پدمرنگ1111
خ علی پناه1771
حراستمختاری1049
مؤمن1050
حسین خانی1534
امور شرکتهاخاتم1098
برنامه ریزیشهسواری1213
تحقیقات بازارهاشمیان1099
فنی و پروژه هاحبیبی1096
بختیاری1089
مشاورخسروی1092
زاهدی1415
سمیعی1188
قادر احمدی1512
حسابرسیمدیر حسابرسی1051
خ منشی1052
رهبان1033
تحقیق و توسعهاکبریان1024
تولیدامینی زاده1109
امور شیر خام خ فارغ1165
تضمین کیفیتخ خدایی1040
علمداری1055
حسینی بیوکی1104
خ نوربخش1157
خ کریمیان1171
خ حسن وند1131
منابع انسانی و پشتیبانیخدابخش پور1002
پرتواعظم1187
انتشاری1174
خ ا موسوی1599
محبوبی1999
استراتژیسید عباس طاهری1166
سرمایه گذاریخ اسدی1184
کاووسی1162
شهوایی1590
تولیدآصف زاده1137
مالی و حسابداریعموزاد1022
پیام اردلانی1177
خ نظری1020
خ محمد پور1522
خ خلیلی1206
خ مرعشی1211
خ باقر زاده1172
رستمی1094
امور شیر خام و کشت و صنعتشادمانی1041
فناوری اطلاعاتمجیدی1100
حسن پور1225-1149
خوانساری1209
پاکساز1101
حسن زاده1230
خ فتوت1154
خ ادبی1034
میرچناری1195
طهماسبی1147
رفاه1023
میدانی1178
رسولیان1191
فنی و پروژه هادستان1210
نظام پیشنهاداتشمیرانی1179
کارگزینییاقوتی1017-1018
آزادی1168
آموزشفرج الهی1194
اسدی1012
خ کیخا1175
امور مجامعخ شانقی1185
اکرامی1202
خ علایی1054
مهدی صادقی1220
دبیرخانهخ عبدی1077
خ کاظمی1079
آبدرخانه چهارمجوانمرد-آزوغ -علی1143
آبدرخانه سوماهری-ایزدخواه1119
آبدرخانه دومزند-مراد نژاد1127
آبدرخانه اولرحمانی-گزمه1084
آبدرخانه همکفعلوی - نعمتی1071
سالن اجتماعاتگزمه 1103-1014
بلیط-پرشین گلفخداوردی1160
تاسیساتخدادادی1139
سالن غذاخورینعمتی1150
نقلیهباقرزاده1070-1140
امور ایثارگرانپیوندی1189
صندوق بازنشستگی88954403-5
انتظاماتدرب اصلی1133
1134
درب پارکینگ1073
انبار منفی 21110
انبار منفی 31067
اتاق مانیتور1155
پیک موتوری886534841718
آژانس گاندی88886522
میوه فروشی88884500
سوپر مارکت88873177
مخابراتمخابرات9
کدپستی15179-44913
صنایع شیر ایران88875011-14